DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Sanatı 2 AR   320 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, 'Prehistorik Sanat I' dersinin soyut bilgilerini somut bilgiler ile tamamlayarak, öğrencileri, prehistorik dönem insanını, sanattan yola çıkarak, ekonomik, sosyal ve içsel değerler açısından ele alabilmeye yeterli kılmaktır.
Dersin İçeriği
Modern Homo sapiens ile sanatsal gösterimler arasındaki ilişki ve insanın Avrupa'ya varışı ile sanatsal hareketlilik arasındaki sorgulamalar öğrencilere tanıtılacak ve arkasından bu hareketliliğin taşınır ve taşınmaz sanat kanıtları eşliğinde, mağara sanatında sitiller, kullanılmış olan malzemeler, tarihlendirmeye yönelik bilgiler ile, öğrenciler prehistorik sanatı sorgulamaya hazırlanacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatı insanın göç güzergahı beraberinde değerlendirir
2) Motiflerin, sanat çeşitleri bağlamında yorumlarını yapar.
3) Kaya yüzeylerindeki sanatsal vurgulamaların tekniklerine yönelik yorumları yapar,
4) Prehistorik sanatı tarihlendirme ve korumaya yönelik sorunları kavrar.
5) Ekoller yaratan Avrupa, Avusturalya ve Afrika mağaralarındaki sanatsal gösterimleri tanır.
6) Anadolu'nun sanat açısından bulunduğu durumu yorumlar.
7) Avrupa'da mağara resimlerinin yayılım güzergahlarının nedenlerini yorumlar.
8) Dünyanın çeşitli yerlerindeki etnografik mağara ve kaya yüzeylerindeki gösterimlerden prehistorik dönemler için analojiler yapar.
9) Anadolu'da prehistorik sanat gösterimlerinin hangi coğrafyalarda olduğunu kavrar.
10) Anadolu mağara ve kaya sanatını komşu bölgelerdeki gösterimler ile karşılaştırıp, etkileşimlerin yönünü kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern Homo sapiens ve sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Avrupa'nın Üst Paleolitik sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 İki temel sanat çeşidi(taşınır, taşınmaz)nden taşınır sanatta insan Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 İki temel sanat çeşidi(taşınır, taşınmaz)nden taşınır sanatta hayvanlar ve diğer elemanlar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Mağara duvar sanatındaki konular ve sitiller Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Mağara sanatında kullanılış olan renkler ve malzemeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Prehistorik sanatı tarihlendirme zorlukları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Avrupa'da mağara resimlerinin yayılımı ve ekollere yol açan mağaralar I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Avrupa'da mağara resimlerinin yayılımı ve ekollere yol açan mağaralar II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Avrupa Üst Paleolitik mağara sanatı için son zamanların açıklamaları: Sanat sanat içindir, avcılık büyüsü, totemizm ve şamanizm Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Avrupa Üst Paleolitik mağara sanatı için son zamanların açıklamaları: strüktüralizm (yapısalcılık) ve sosyal iletişim olarak sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Avusturalya kaya sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Güney Afrika kaya sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Anadolu'da kaya sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar