DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Arkeolojide Mimarlık 1 AR   323 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Klasik Dönem mimari yapılarını teknik, plansal ve işlevsel olarak tüm yönleriyle kavramak
Dersin İçeriği
Klasik Dönem mimari yapılarında taş ve duvar işçilikleri, mimari yapı özellikleri, teknik, plansal ve işlevsel tüm yönleriyle tanıtılarak detaylı şekilde işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik Dönem Mimarlığını tanımlar
2) Klasik dönem mimari yapılarının taş işçiliklerini açıklar.
3) Klasik dönem mimari yapılarının duvar tekniklerini kavrar.
4) Mimari yapılarda kullanılan araç gereçleri kavrar.
5) Yapıların işlevlerini ve özelliklerini yorumlar.
6) Klasik dönemin önemli yapılarını tanır.
7) Klasik dönemin önemli yapılarını mimari özellikleri ve tarihlendirme unsurlarıyla birlikte kavrar.
8) Klasik dönem mimari yapılarını, Arkhaik ve Hellenistik dönem mimari yapılarıyla karşılaştırarak tarihsel gelişimini kavrar.
9) Klasik dönemin dinsel, sivil, resmi yapılarını ayırt eder ve mimari özelliklerini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klasik Dönem Mimarlığına Giriş Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma
9 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar