DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Roma Portre Sanatı AR   329 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı MÖ 5.yy- MS 4.yy arasındaki Roma sanatını tarihi ve siyasi arka planıyla tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Cumhuriyet Dönemi ile İmparatorluk Dönemi arasındaki Roma sanatı heykel, portre ve kabartmalar özelinde ikonografik ve stilistik açıdan anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Roma Plastik sanatının temel düzeydeki bilgilerini kavrar.
2) Roma Plastik alanında kuramsal bilgileri yorumlar.
3) Roma Plastik konusunda edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak uygular.
4) Roma Plastik örneklerini eskiçağ tarihi bilgisi ışığında yorumlar.
5) Roma Plastik örneklerinin resim, mozaik ve glyptik ile değerlendir.
6) Roma Plastik örneklerinin bir önceki dönem ile karşılaştır ve yorumlar.
7) Roma Plastik alanındaki, kaybolmuş bulunan eserlerin yarattığı bilgi boşluğunu açıklar.
8) Roma Plastik örneklerini mimari örneklerinin gelişimi ile birlikte değerlendir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kronoloji ve Terminoloji Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Genel Antik İtalya Tarihine Giriş Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Cumhuriyet Dönemi Anıtları Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Cumhuriyet Dönemi tarihlenebilen erken eserler Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Augustus Sanatı I: Giriş Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Augustus Sanatı II: Tarihi ve portreler Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Augustus Sanatı III: Heykeller Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Augustus Sanatı IV: küçük sanatlar Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Augustus Zamanı sanatı özet ve Genel değerlendirme Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Julius-Claudiuslar Zamanı Plastiği I Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Julius-Claudiuslar Zamanı Plastiği II Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Flaviuslar Zamanı Plastiği I Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Flaviuslar Zamanı Plastiği II Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Tüm konuların içeriklerinin birlikte değerlendirilmesi Literatür taraması, görsel malzeme hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar