DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 1 AR   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilereDemir Çağında Güney ve Kuzey Mezopotmya'da imparatorluk kurmuş uygarlıkların (Yeni-Babil-Geç Assur) siyasi tarihleri ile birlikte, günümüze ulaşmış her türlü sanat eserlerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Yeni Assur Devri, Kuzey Mezopotamya, coğrafi özellikleri, Yeni Assur Siyasi tarihinin ana hatları ve Yeni Assur kentleri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Demir Çağında Kuzey Mezopotamya kültürlerini kavrar
2) Yeni Assur Siyasi tarihini tanır
3) Yeni Assur sanatını ve önemli sanat eserlerini yorumlar
4) Yeni Assur imparatorluğunun Anadolu ve diğer kültür bölgeleri ile ilişkilerini sınıflandırır
5) Yeni Assur saray mimarisini tanımlar
6) Yeni Assur ölü gömme adetlerini tanır
7) Yeni Assur mabed mimarisini ayırt eder
8) Yeni Assur kentlerini analiz eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeni Assur Devri, Kuzey Mezopotamya, coğrafi özellikleri, Sevin, V. 1991, s. 1-6. Anlatım
Gösteri
2 Yeni Assur Siyasi tarihinin ana hatları, Sevin, V. 1991, s.7-16. Anlatım
Gösteri
3 Kazı tarihçesi, Sevin, V. 1991, s.17-22. Anlatım
Gösteri
4 Yeni Assur kentleri: Nimrud (Kalhu) Giriş, Sevin, V. 1991, s.25-32, 46-62. Anlatım
Gösteri
5 Yeni Assur kentleri: Nimrud mimari, Sevin, V. 1991, s.25-32, 46-62. Anlatım
Gösteri
6 Yeni Assur kentleri: Ninive Giriş, Sevin, V. 1991, s. 65-67, 124-130, 141-147. Anlatım
Gösteri
7 Yeni Assur kentleri: Ninive Mimari, Sevin, V. 1991, s. 65-67, 124-130, 141-147. Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Yeni Assur kentleri: Korsabad (Dur-şarrrukin) Giriş, Sevin, V. 1991, s. 32-37, 73-88. Anlatım
Gösteri
10 Yeni Assur kentleri: Assur Giriş, Sevin, V. 1991, s. 32-37, 73-88. Anlatım
Gösteri
11 Yeni Assur kentleri: Harran giriş, Sevin, V. 1991, s.88-91, 131-136, 147-153. Anlatım
Gösteri
12 Yeni Assur kentleri: Harran Sevin, V. 1991, s.88-91, 131-136, 147-153. Anlatım
Gösteri
13 Yeni Assur kentleri: Fort Salmanassar giriş Sevin, V. 1991, s.92-96, 101-104. Anlatım
Gösteri
14 Yeni Assur Sarayları Sevin, V. 1991, s.92-96, 101-104. Anlatım
Gösteri
15 Yeni Assur tapınakları Sevin, V. 1991, s.114-120, 139-141, 1154-158. Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar