DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Dilleri 1 AR   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye AKDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.RUKİYE AKDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Hitit kanunlarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Hitit kanunları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hitit kanunlarını değerlendirir.
2) Kanun maddelerindeki olayları günümüzle analiz eder.
3) Hayvanlara karşı işlenen suçlar ve cezalarını açıklar.
4) İnsanlara karşı işlenen suçlar ve cezalarını açıklar.
5) Mezopotamya'daki kanunları değerlendirir.
6) Kanunlarda verilen ölüm cezalarını sıralar.
7) Krala karşı işlenen suçları saptar.
8) Tanrıya karşı işlenen suçları belirtir.
9) Hititlerde suç ve cezayı değerlendirir.
10) Hırsızlıkla ilgili cezaları açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hitit kanunları hakkında bilgi Kitap ve makale okuma Anlatım
2 Mezopotamya'daki kanunlara genel bakış Kitap ve makale okuma Anlatım
3 Kanun maddelerini çivi yazısıyla yazma Kitap ve makale okuma Anlatım
4 Satırlardaki konuların transkripsiyon ve tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
5 Kelimelerin anlamları ve gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
6 Kanun maddelerinde insanla ilgili olan suçlar Kitap ve makale okuma Anlatım
7 İnsanla ilgili maddelerin transkripsiyon ve tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Yazılı Sınav
9 Maddelerde insanla ilgili olan suçlar Kitap ve makale okuma Anlatım
10 İnsanla ilgili maddelerin transkripsiyon ve tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
11 Çivi yazılı kelimelerin gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
12 Evlenmeyle ilgili maddeler Kitap ve makale okuma Anlatım
13 Hititçe gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
14 İlerleyen satırlardaki maddelerin transkripsiyon ve tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
15 Çivi yazılı satırların tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar