DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 2 AR   428 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk ara dönemden Geç Döneme kadar Antik Mısır'ın arkeoloji ve sanatını ele almak .
Dersin İçeriği
İlk Ara Dönem ve Orta Krallık mezarları, mimari, sanat ve dış ilişkiler (ya. MÖ. 2180-1780); İkinci ara dönem ve Hiksoslar (ya. MÖ. 1780-1550); Yeni Krallık, mimari, sanat ve dış ilişkiler (ya. 1550-1070); Üçüncü Ara dönem ve Geç Dönem mezarları, mimari, sanat ve dış ilişkiler (ya. MÖ. 1070-320).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik Mısır politik tarihinde birleşme ve ayrılma döngülerini tanır.
2) Birinci Ara Dönem mezarları ve sanatını tanır.
3) Orta Krallık piramitleri ve diğer mezarları kavrar.
4) Orta Krallık sanatını kavrar.
5) Hiksoslar ve 2. Ara Dönem kavrar.
6) Yeni Krallık imparatorluk yayılımını kavrar.
7) Yeni Krallık kraliyet mezarları ve bağlantılarını kavrar.
8) Mısır mumyalamasını kavrar.
9) Yeni Krallık tapınak mimarisini kavrar.
10) İlk Ara Dönemden Geç dönmelere doğru, Mısır'ın Yakın Doğu ve Kuzey doğu Afrika'nın diğer kesimleri ile değişen ilişkilerini kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk Ara Dönem Mısır'ı (Hanedanlıklar 7-11) - politik parçalanma Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Orta Krallık (Hanedanlar 11-13) Mısır'ı - yeniden birlik Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Orta Krallık Mısır'ı - piramitler ve diğer ölü gömme mimarisi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Orta Krallık - yerleşimler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Orta Krallık Mısır'ı- sanat ve dış ilişkiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 İkinci Ara Dönem Mısır'ı (Hanedanlar 13-17) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Hiksoslar (Hanedan 15) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yeni Krallık Mısır'ı(Hanedanlar 18-20) - imparatorluğun yaratılışı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Yeni Krallık Mısır'ı - Krallar Vadisi, mumyalama Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Yeni Krallık Mısır'ı- tapınaaklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Yeni Krallık Mısır'ı- yerleşimler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Yeni Krallık Mısır'ı- dış ilişkiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Üçüncü Ara Dönem Mısır'ı (Hanedanlar 21-25)- politik ayrılma ve dışardan yöneticiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Geç Dönem Mısır'ı (Hanedanlar 26-31)- yabancı imparatorluklar altında kültürel devamlılık Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar