DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Business Administration I BUSZ   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve işletme fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları, İşletme Türleri ve İşletmenin Kuruluşu, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim, örgütleme, İnsan kaynakları yönetimi, İşçi-İşveren Çalışma İlişkileri, Üretim ve Üretim Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar, Üretim Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işletmecilik ve ekonomi kavramlarını tanımlar.
2) İşletme türlerini açıklar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve işletmelerin kuruluş yöntemlerini saptar.
3) İşletmelerde iş ahlakının nedenlerini açıklar ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını belirtir.
4) Uluslararası işletmecilik kavramlarını tanımlar.
5) Yönetim ve örgütleme yaklaşımlarını açıklar, İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar.
6) İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar.
7) Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları listeler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)