DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Financial Statement Analysis BUSS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Koray TUAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.KORAY TUAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To learn how to use financial statement information to evaluate the firms past and present performance with traditional analytical techniques such as ratio analysis, trend analysis, and vertical and horizontal analysis and to predict likely future outcomes.
Dersin İçeriği
This course explains the oectives of financial statements and major tools and techniques, including: Horizontal and vertical analysis, Trend analysis and Ratio analysis.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Develop an understanding of financial statement information from a decision makers perspective, including an appreciation of the usefulness and limitations of this information.
2) Describe factors associated with communicating useful information.
3) Differentiate between horizontal and vertical analysis.
4) Explain ratio analysis.
5) Calculate ratios for assessing a company's liquidity.
6) Calculate ratios for assessing a company's solvency.
7) Develop skills in reading and interpreting corporate financial statements.
8) Calculate ratios for assessing a company's position in the stock market.
9) Calculate ratios for assessing company management's effectiveness.
10) Develop skills in using financial accounting information for enterprise and project valuation, credit analysis, and performance evaluation.
11) Explain the limitations of financial statement analysis.
12) Prepare a written analysis of a listed company.
13) Conduct applied business research.
14) Work effectively in a team environment.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Financial Statement Analysis: An Introduction Related chapters Anlatım
Tartışma
2 Financial Reporting Mechanics Related chapters Anlatım
Tartışma
3 Understanding the Income Statement Related chapters Anlatım
Tartışma
4 Understanding the Income Statement Related chapters Anlatım
Tartışma
5 Understanding the Balance Sheet Related chapters Anlatım
Tartışma
6 Understanding the Balance Sheet Related chapters Anlatım
Tartışma
7 Understanding the Cash Flow Statement Related chapters Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Exam Preparation Yazılı Sınav
9 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
10 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
11 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
12 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
13 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
14 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
15 Financial Analysis Techniques Related chapters Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Exam Preparation Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar