DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tourism Economics ECOS   304 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga KABAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm ekonomisinin temel konularını giriş düzeyinde anlatma.
Dersin İçeriği
Turizm ekonomisiyle ilgili temel kavramlar ve konular giriş düzeyinde anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizml ekonomsiyle ilgili temel kavramları açıklar
2) Turizm talebi, arzı ve turizm piyasasını açıklar
3) Turizm sektöründe firma dengesini ve tüketici dengesini anlatır
4) Turizmin ülke ekonomisine parasal karakterli ekonomik etkilerini anlatır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Turizm ve Turist Kavramları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Turizm Sektörü Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Turizm Talebi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Turizm Arzı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Turizm Piyasası Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Turizm Sektöründe Firma Dengesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav
9 Turizm Sektöründe Firma Dengesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Turizmin Parasal Karakterli Ekonomik Etkileri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Turizmin Reel Karakterli Ekonomik Etkileri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Turizmin Reel Karakterli Ekonomik Etkileri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Turizmde Talep Tahmini Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Turizmde Talep Tahmini Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Turizm Gelirleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar