DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Economics II ECOS   306 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelir kavramını tanıyarak, gelir dağılımı ve vergileme konusundaki temel teorileri ele almak dersin ana amacıdır.
Dersin İçeriği
Vergilendirmenin Özellikleri, Vergilendirmenin Amacı, Vergilendirmenin Konusu, Vergilendirmenin İşgücü Ve Mal Piyasası Üzerine Etkisi, Vergilendirmenin Tüm Adımları, Vergi Oranı Ve Vergi Oranını Belirleyen Belirli Temel Faktörler, Vergi Dönüşümü, Vergilendirmenin İlkeleri, Vergilendirmenin Çeşitleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelir dağılımı kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2) Öğrenciler vergileme türlerini öğrenir
3) Öğrenciler, öğrenilen yeni kavramlarla birlikte Türkiye ve Dünya ekonomisi üzerinde düşünebilme yeteneği kazanır.
4) Öğrenciler vergilerin ekonomideki önemini ve mekanizmasını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelirin Tanımı Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
2 Gelir Vergisinin Tarihsel Gelişimi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
3 Gelir Vergisinin Özellikleri Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
4 Gelir Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
5 Gelir Vergisinin Tasarruf Arzusu, Meslek Seçimi Ve İşgücü Mobilitesi Üzerindeki Etkileri Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
6 Gelir Vergisinin Ekonomik Büyüme Ve İstikrar Üzerindeki Etkileri Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
7 Gelir Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Gelir Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: Ölçüm Ve Öneriler Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
10 Kurumlar Vergisinin Ekonomik Analizi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
11 Harcama Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
12 Katma Değer Vergisi Ve Ekonomik etkileri Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
13 Özel Tüketim Vergisi Ve Gümrük Vergisi I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
14 Özel Tüketim Vergisi Ve Gümrük Vergisi II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
15 Servet Üzerinden Alınan Vergiler ve Ekonomik Analizi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar