DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Economics II ECOS   306 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelir kavramını tanıyarak, gelir dağılımı ve vergileme konusundaki temel teorileri ele almak dersin ana amacıdır.
Dersin İçeriği
Vergilendirmenin Özellikleri, Vergilendirmenin Amacı, Vergilendirmenin Konusu, Vergilendirmenin İşgücü Ve Mal Piyasası Üzerine Etkisi, Vergilendirmenin Tüm Adımları, Vergi Oranı Ve Vergi Oranını Belirleyen Belirli Temel Faktörler, Vergi Dönüşümü, Vergilendirmenin İlkeleri, Vergilendirmenin Çeşitleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelir dağılımı kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2) Öğrenciler vergileme türlerini öğrenir
3) Öğrenciler, öğrenilen yeni kavramlarla birlikte Türkiye ve Dünya ekonomisi üzerinde düşünebilme yeteneği kazanır.
4) Öğrenciler vergilerin ekonomideki önemini ve mekanizmasını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)