DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Budget I IPFS   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, devlet bütçesinin temel prensipleri, bütçe teorisi, bütçe türleri, bütçelemenin teorik çehresi ve bütçe terimlerini tanıtmaktadır. Ders kapsamında, Türkiye'nin geçmiş ve mevcut bütçe programlarına ilaveten farklı ülkelerin hükümet bütçe programları ve sistemleri incelenmektedir.
Dersin İçeriği
Devlet bütçesinin temel prensipleri, bütçe teorisi, bütçe türleri, bütçelemenin teorik çehresi ve bütçe terimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersler ve okumalar yardımıyla farklı devlet bütçesi teori türlerini kavramak
2) Dersler ve okumalar yardımıyla farklı bütçe sistemleri ve onların ekonomiye etkileri arasındaki farkları tanımak
3) Farklı ülkelerin bütçe sistemi uygulamaları hakkında araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmak
4) Belirlenen konular ve ülkeler hakkında araştırma yapıp grup halinde sunum uygulamak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bütçe'ye Giriş ve Bütçe Büyüklüğü Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
2 Kamu Bütçesi ve Demokratik Yönetim Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
3 Bütçenin Fonksiyonları ve Bütçe Formatları-1 Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
4 Bütçenin Fonksiyonları ve Bütçe Formatları-1 Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
5 Bütçe Teorileri ve Formatları-2 Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
6 Bütçe Parametrelerinin Oluşturulması Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
7 Gelir Tahminlemesi, Bütçe Uygulaması ve Kontrolü Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yerel Bütçeler Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
10 Türkiye Devlet Bütçesi Tarihi Öğrenci Sunumu
11 Türkiye'de Mevcut Bütçe Sistemi Öğrenci Sunumu
12 Türkiye'de Mevcut Bütçe Dengesi, Gelir ve Harcamalar Analizi Öğrenci Sunumu
13 Yabancı Bir Ülkenin Devlet Bütçe Sistemi Öğrenci Sunumu
14 Sınıf İçi Tartışma Sınıf İçi Tartışma
15 Sınıf İçi Tartışma Sınıf İçi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar