DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Business Administration I BUSZ   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve işletme fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları, İşletme Türleri ve İşletmenin Kuruluşu, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim, örgütleme, İnsan kaynakları yönetimi, İşçi-İşveren Çalışma İlişkileri, Üretim ve Üretim Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar, Üretim Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işletmecilik ve ekonomi kavramlarını tanımlar.
2) İşletme türlerini açıklar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve işletmelerin kuruluş yöntemlerini saptar.
3) İşletmelerde iş ahlakının nedenlerini açıklar ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını belirtir.
4) Uluslararası işletmecilik kavramlarını tanımlar.
5) Yönetim ve örgütleme yaklaşımlarını açıklar, İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar.
6) İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar.
7) Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları listeler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları Business Today (p. 3-60) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu Business Today (p. 61-88) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu Business Today (p. 89-122) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Uluslararası İşletmecilik Business Today (p. 123-150) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Yönetim Yaklaşımları Business Today (p. 151-169) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Yönetim Yaklaşımları Business Today (p. 169-175) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Örgütleme Yaklaşımları Business Today (p. 175-194) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Örgütleme Yaklaşımları Business Today (p. 194-203) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 İnsan Kaynakları Yönetimi Business Today (p. 231-260) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 İnsan Kaynakları Yönetimi Business Today (p. 261-294) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 İşçi-İşveren ve Çalışma İlişkiler Business Today (p. 295-324) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Üretim Yönetimi Business Today (p. 204-214) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Üretim Yönetimi Business Today (p. 214-230) Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar