DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Business Administration II BUSZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı işletmenin fonksiyonları ile ilgili temel kavramların öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Pazarlama Yönetimi, Ürün ve Fiyatlandırma, Dağıtım, Tutundurma, Muhasebe, Finansal Yönetim, Para ve Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Risk Yönetimi, Halkla İlişkiler, Bilgi Sistemleri, Karar Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama, stratejik pazarlama ve pazarlama araştırması kavramlarını açıklar.
2) Ürün, ürün tipleri, ürün hayat seyri ve fiyatlandırma konularını açıklar.
3) Dağıtım ve tutundurma kavramlarını tanımlar.
4) Muhasebe kavramını ve temel muhasebe denklemini açıklar.
5) Finansal yönetim kavramlarını açıklar ve temel finansal analizleri kullanır.
6) Para kavramını ve bankacılık sistemlerini açıklar.
7) Sermaye piyasası, hisse senedi ve tahvil kavramlarını tanımlar.
8) Risk yönetimi, sigortacılık ve halkla ilişkiler kavramlarını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme fonksiyonları Hocanın hazırlamış olduğu notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Pazarlama Business Today (p. 327-338) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Tüketici davranışları Business Today (p. 338-356) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Ürün ve fiyatlandırma kararları Business Today (p. 357-386) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Dağıtım ve tutundurma Business Today (p. 387-448) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Bilgi teknolojileri Business Today (p. 449-480) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Muhasebe Business Today (p. 481-510) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Para ve bankacılık Business Today (p. 511-520) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Para ve bankacılık Business Today (p. 520-540) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Finansal yönetim Business Today (p. 541-556) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Finansal yönetim Business Today (p. 556-570) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Menkul değerler Business Today (p. 571-600) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 İş hukuku, risk yönetimi ve sigorta Business Today (p. 601-632)(p. 633-656) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Test sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar