DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Financial Accounting I BUSZ   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teach basic accounting principles, bookkeeping skills and methods.
Dersin İçeriği
This course contents introduction to accounting, types of business organizations, accounting concepts and principles, financial reporting, financial statements, accounting equations and accounting of business transaction, ledgers and journals, trial balance.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Defines accounting environment and the basic concept
2) Defines financial statements
3) Uses the accounting information
4) Debates accounting problems
5) Distinguishes assets, liabilities, revenue, expense and capital accounts
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 The Accounting Equation and The Balance Sheet Reading material related to the topic Anlatım
2 The Double Entry System for Assets, Liabilities and Capital Reading material related to the topic Anlatım
3 Inventory Reading material related to the topic Anlatım
4 The Effect of Profit or Loss on Capital and the Double Entry System for Expenses and Revenues Reading material related to the topic Anlatım
5 The Trial Balance Reading material related to the topic Anlatım
6 Income Statements: An Introduction Reading material related to the topic Anlatım
7 Balance Sheet Reading material related to the topic Anlatım
8 Ara Sınav Exam Preparation Yazılı Sınav
9 Accounting Concepts Reading material related to the topic Anlatım
10 Books of Original Entry and Ledgers Reading material related to the topic Anlatım
11 Cash Books, Sales Day Book and Sales Ledger Reading material related to the topic Anlatım
12 Purchases Day Book, Purchases Ledger and Returns Day Books Reading material related to the topic Anlatım
13 The Journal Reading material related to the topic Anlatım
14 Value Added Tax Reading material related to the topic Anlatım
15 Employee's Pay Reading material related to the topic Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Exam Preparation Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar