DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Auditing BUSS   405 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Koray TUAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.KORAY TUAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern denetim teorisi ve denetim uygulamalarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, denetimin temel kavramlarının ve denetim uygulamalarının öğrencilere tanıtılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) en son denetim bilgilerini kazanır
2) iç denetim ve bağımsız denetimde en yeni araç ve teknikleri kazanır
3) Uluslararası Denetim Standartları'nın farkındalığını geliştirir
4) Bağımsız denetimin gerekliliğini anlar
5) Denetçinin yasal sorumluluklarını anlar
6) Denetim sürecini kavrar
7) Denetim kanıtlarını kavrar
8) İç kontrol testlerini tanımlar
9) Bağımsız denetim raporunu kavrar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 The Nature, Purpose, Scope and Theory of Auditing Related chapters Anlatım
Tartışma
2 The Nature, Purpose, Scope and Theory of Auditing Related chapters Anlatım
Tartışma
3 Types of audit Related chapters Anlatım
Tartışma
4 The Audit Appointment Process Related chapters Anlatım
Tartışma
5 Audit Planning Related chapters Anlatım
Tartışma
6 Audit Planning Related chapters Anlatım
Tartışma
7 Accounting Systems and Internal Controls Related chapters Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Exam Preparation Yazılı Sınav
9 Audit Evidence and Documentation Related chapters Anlatım
Tartışma
10 Audit Evidence and Documentation Related chapters Anlatım
Tartışma
11 Analytical procedures Related chapters Anlatım
Tartışma
12 Substantive tests and audit of profit and loss account and balance sheet Related chapters Anlatım
Tartışma
13 Auditing in a computerized environment Related chapters Anlatım
Tartışma
14 Auditors Reports Related chapters Anlatım
Tartışma
15 Auditors Reports Related chapters Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Exam Preparation Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar