DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
International Finance BUSS   411 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Emrah ARIOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.EMRAH ARIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, uluslararası piyasalarda faiz oranları, döviz kurları ve mal fiyatlarındaki gelişmelerin, firma kararlarını nasıl etkileyeceği konusunda bilgi vermek ve bu sayede piyasalardaki olumsuz gelişmelerin nasıl bertaraf edileceğini ve olumlu gelişmelerden nasıl yararlanılabileceğini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste uluslararası finansal sistemin temel teorilerinden, döviz kurlarından ve risk yönetim araçlarından bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ödemeler sistemini öğrenir Kurların tahmini yolu ile döviz yönetimi becerisine sahip olur
2) Türev araçları tanıma ve kullanır
3) Türev araçları tanıma ve kullanır
4) Uluslar arası yatırımları sınıflandırır
5) Uluslar arası ekonomik gelişmeleri takip eder ve yorumlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası finansın gelişim nedenleri; uluslar arası finansın temel konuları Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Uluslararası ödemeler sistemi ve ödemeler bilançosu Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Döviz piyasaları: spot, forward ve swap işlemleri Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Döviz piyasalarında spekülasyon ve arbitraj Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Uluslararası finansta pariteler: satınalma gücü paritesi, faiz oranı paritesi Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Döviz kurlarını etkileyen faktörler ve döviz kurlarının tahmin edilmesi Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Döviz kuru riskine karşı kullanılabilecek araçlar: türev araçlar Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Döviz, faiz ve mal swapları Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Döviz alış ve satış opsiyonları Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Döviz futures sözleşmeleri Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Döviz kuru riskinin firma değeri üzerine etkisi: işlem etkisi ve ekonomik etki Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Döviz kurlarının muhasebe etkisi Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uluslar arası yatırımlar:doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uluslar arası yatırımlar:doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları Uluslararası Finans Kitabının ilgli bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar