DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mathematics II ECMZ   104 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik II dersinin amacı İ. İ. B. F. öğrencilerine temel matematik bilgisi vermektir. Bunun yanında işletme, iktisat ve sosyal bilimlerde karşılaşılabilecek problemlerin oluşturulması ve çözümü için deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral, Değişken Değiştirme Yöntemi, Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme, Belirli İntegral, Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi, İşletme ve İktisat Problemleri, İki Eğri Arasındaki Alan, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi, İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler, Diferansiyeller, Zincir Kuralı, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum, Lagrange Çarpanları, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel Matrisler, Determinant, Matrisler ve Lineer Denklemler, Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmelerde karşılaşılan ekonomik problemlerinin matematiksel modelini oluşturur ve çözer.
2) Problemi tanımlar .
3) Problemi formüle eder.
4) Elde edilen çözümlerin analizini yaparak sonucu yorumlar.
5) Matematik araştırması bilgilerini İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler problemlerine uygulama becerisi kazandırır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İNTEGRAL Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral Değişken Değiştirme Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
2 Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme Değişken Değiştirme Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
3 Belirli İntegral Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi İşletme ve İktisat Problemleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
4 İki Eğri Arasındaki Alan İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
5 Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
6 ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR VE KISMİ TÜREVLER İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar Kısmi Türevler İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
7 Genel Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav öncesi konu tekrarı Yazılı Sınav
9 Diferansiyeller Zincir Kuralı İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
10 İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
11 Lagrange Çarpanları İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
12 MATRİSLER VE DETERMİNANTLAR Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel matrisler, Determinant İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
13 Matrisler ve Lineer Denklemler İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
14 Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
15 Genel Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar