DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Microeconomics I ECOZ   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU
Dersi Verenler
İsmail TUNCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro iktisat I dersinin amacı, ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak mikro kavramları açıklamak ve bu çerçevede üretici ve tüketici davranışlarının analizini sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere öncelikle ekonomiye mikro düzeyde bakabilmeyi kavrar
2) Öğrencinin piyasadaki yerinin ne olduğunu anlatarak tüketici olarak konumunu ve ekonomiye katkısını vurgulamak suretiyle daha geniş boyutta düşünebilir
3) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Piyasalar ve fiyat sistemi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
2 Piyasalar ve fiyat sistemi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
3 Üreticiler, tüketiciler ve rekabet piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
4 Fayda, kısıt altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
5 Fayda, kısıt altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
6 Talep Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
7 Satın alma ve satış Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
8 Ara sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Varlık piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
10 Varlık piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
11 Belirsizlik altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
12 Belirsizlik altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
13 Tüketici arzı Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
14 Tüketici arzı Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
15 Maliyet minimizasyonu Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
16-17 Final sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar