DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Macroeconomics I ECOZ   203 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
TANER TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kısaca işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme gibi makro ekonomik problemleri ve çözüm yollarını açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Makro İktisadın Tanımı, Milli Gelir Hesapları, Gelir Ve Harcama İlişkisi, Para Faiz Ve Gelir, Para Ve Maliye Politikaları, Uluslararası Bağlantılar Ve Açık Makroekonomi, Toplam Talep Ve Toplam Arz, Ücretler, Fiyatlar Ve İstihdam, Akılcı Beklentiler, Genel Denge Teorisi, Uzun Dönem Büyüme Ve Verimlilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güncel makro ekonomik olay ve problemler hakkında temel bilgileri verebilme ve bunların anlaşılmasını sağlama
2) Temel makro iktisadın çözümlemeye çalıştığı problemlerin neden önemli olduğunu ortaya koyma
3) Makro iktisadın temel analitik araçlarını tanıtmak ve bu araçların nasıl kullanıldığını gösterme
4) Analitik düşünebilme ve bunu etkin bir biçimde üçüncü şahıslara açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro İktisada Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
2 Milli Gelir Hesapları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
3 Gelir ve Harcama Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
4 Para, Faiz ve Gelir Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
5 Para ve Maliye Politikaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
6 Uluslararası Bağlantılar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
7 Toplam Talep ve Arz:Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Toplam Arz: Ücretler, Fiyatlar ve İstihdam Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
10 Akılcı Beklentiler Denge Yaklaşımı Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
11 Uzun Dönemli Büyüme ve Verimlilik Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
12 Tüketim Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
13 Tasarruf Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
14 Yatırım Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar