DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Microeconomics II ECOZ   202 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neşe ALGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Mikro iktisat 1 dersinin devamı olarak; eksik rekabet piyasalarını tanıma, bu piyasalarda üretim ve fiyatlama politikalarını anlama, bu piyasalarda uygulanacak iktisat politikaları araçlarını öğrenme; faktör piyasalarını anlama, yatırım ve sermaye piyasaları ile zaman kavramının bu piyasalardaki önemi; tam rekabet piyasalarından sapmaların anlaşılması ve bu sapmaların düzeltilme tekniklerini öğrenmektir. Ayrıca genel denge ve refah ekonomisi konuları da ele alınmaktadır
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; Mikro iktisat 1 dersinin devamı olarak; eksik rekabet piyasalarını tanıma, bu piyasalarda üretim ve fiyatlama politikalarını anlama, bu piyasalarda uygulanacak iktisat politikaları araçlarını öğrenme; faktör piyasalarını anlama, yatırım ve sermaye piyasaları ile zaman kavramının bu piyasalardaki önemi; tam rekabet piyasalarından sapmaların anlaşılması ve bu sapmaların düzeltilme tekniklerini öğrenmektir. Ayrıca genel denge ve refah ekonomisi konuları da ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eksik rekabet piyasalarının neler olduğunu açıklar.
2) Bu piyasalarda fiyatlama, üretim kararları ve refah kaybının nasıl oluştuğunu açıklanır.Ayrıca bu piyasalara yönelik iktisat politikaları araçları öğrenilir.
3) Ekonomide oluşan gelir farklılıkların nedenlerini açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eksik rekabet piyasası: Monopol kaynak okuma Anlatım
2 Monopol (devam) kaynak okuma Anlatım
3 Eksik rekabet piyasası: Monopson, monopolcü rekabet kaynak okuma Anlatım
4 Eksik rekabet piyasası: Fiyatlama politikaları kaynak okuma Anlatım
5 Eksik rekabet piyasaları: oligopol ve oyun teorisi kaynak okuma Anlatım
6 Oligopol ve oyun teorisi (devam) kaynak okuma Anlatım
7 Üretim faktörleri piyasası kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım ve sermaye piyasaları kaynak okuma Anlatım
10 Genel denge kaynak okuma Anlatım
11 Genel denge (devam) kaynak okuma Anlatım
12 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı kaynak okuma Anlatım
13 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı(devam),dışsallıklar kaynak okuma Anlatım
14 Dışsallıklar (devam) ve kamusal mallar kaynak okuma Anlatım
15 Refah Analizi:Refah Maliyetlerinin Ölçülmesi kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar