DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Macroeconomics II ECOZ   204 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
TANER TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kısaca işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme gibi makro ekonomik problemleri ve çözüm yollarını açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Enflasyonist Açık, Deflasyonist Açık, Genel Fiyat Düzeyi Uyarlaması Ve Uzun Dönem Denge, Keynesyen, Paracı, Yeni Klasik Ve Yeni Keynesyen Makro Teorileri Arasındaki Temel Farklar, Toplam Talep-Toplam Arz Çerçevesi, Ekonomi Politikalarının Farklı Teorilere Uygunluğu, İşgücü Piyasasının Yapısı, İşsizlik Ve Enflasyonun Belirleyicileri, Çeşitleri Ve Sonuçları, Kısa Ve Uzun Dönemde İşsizlik Ve Enflasyon Oranları Arasındaki İlişki: Phillips Eğrisi, Cari Milli Gelir Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Dinamik Toplam Talep Ve Dinamik Toplam Arz, Politik İş Çevrimleri Modeli: Politik Karaların İş Çevrimlerine Etkisi, Açık Ekonomide Makro İktisat: Ödemeler Dengesi, Cari İşlemler Ve Sermaye Hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enflasyonist açık, deflasyonist açık, Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun dönem denge
2) Keynesyen, paracı, yeni klasik ve yeni keynesyen makro teorileri arasındaki temel farklar
3) Toplam talep-toplam arz çerçevesinde analiz
4) Ekonomi politikalarının farklı teorilere göre uygunluğunun analizi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Keynesyen Makro İktisat Ve Uzun Dönem Dengesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
2 Paracı Makro İktisat Ve Toplam Arz Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
3 Paracı Makro İktisat Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
4 Yeni Klasik Makro İktisat Ve Toplam Arz Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
5 Yeni Klasik Makro İktisat Ve İktisat Politikalarının İlintisizliği Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
6 Yeni Keynesyen Makro İktisat Ve Toplam Arz Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
7 Yeni Keynesyen Makro İktisat Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İşsizlik Ve Enflasyon: Phillips Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
10 Keynesyen Makro İktisat, Paracı İktisat, Phillips Eğrisi Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
11 Yeni Klasik Makro İktisat, Yeni Keynesyen Makro İktisat, Phillips Eğrisi Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
12 Dinamik Toplam Arz-Dinamik Toplam Talep Analiz Çerçevesi I Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
13 Dinamik Toplam Arz-Dinamik Toplam Talep Analiz Çerçevesi II Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
14 Demokrasi Ve Ekonomi: Politik İş Çevrimleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
15 Açık Ekonomi Makro İktisadı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar