DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
History of Economics ECOZ   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga KABAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisat biliminin tarihsel gelişimini ve evrimini anlatma.
Dersin İçeriği
İktisat bilimine katkıda bulunmuş büyük insanlar ve önemli düşünce okulları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik okulun özelliklerini ve temsilcilerini anlatır
2) Marjinalizm akımının önemini açıklar
3) Neoklasik okulun özelliklerini ve temsilcilerini anlatır
4) Keynezyen devrimi ve önemini anlatır
5) Milton Friedman'ın para politikasıyla ilgili görüşlerini açıklar
6) İktisadi Düşünce Okullarını (Klasik okul, Neoklasik okul, Keynezyen okul ve Monetarist okul) karşılaştırır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Herşey Adam'la Başladı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Fransız Bağlantısı: Laissez Faire İleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Dine Saygısız Malthus Yeni Zenginlik Modeline Meydan Okuyor Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Hünerli Ricardo İktisadı Tehlikeli Bir Yola Sokuyor Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Çevreyi Mill'leyelim: John Stuart Mill ve Sosyalistler Ütopya Peşinde Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Marx Çılgınlığı İktisat Bilimini Bir Karanlık Çağa Hapsediyor Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav
9 Tuna'nın Sürprizleri: Menger ve Avusturyalılar Akıntıyı Tersine Çeviriyorlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Askeri Mareşal Yapmak: Bilimsel İktisat Rüştünü Kazanıyor Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Batıya Git Delikanlı: Amerikalılar İktisattaki Bölüşüm Sorununu Çözüyorlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Gösterişçi Veblen Protestan Weber'e Karşı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Keynez İsyanı: Kapitalizm Kendisine Yönelik En Büyük Meydan Okumayla Karşı Karşıya Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Samuelson ve Modern İktisat Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Milton'un Cenneti: Friedman Parasal Bir Karşı Devrime Öncülük Ediyor Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar