DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
International Economics I ECOZ   301 5 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
TANER TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin uluslararası boyutunu reel yönden analiz etmek, ülkeleri karşılıklı ticarete yönelten nedenleri teorileriyle incelemek, Ekonomik birleşmeleri incelemek, Türkiye'nin dış ticaret yapısını ve gelişimini değerlendirmek
Dersin İçeriği
Klasik, Neo-Klasik ve Modern Dış Ticaret Teorileri- Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri- Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri-Dış Ticaret Politikası- Dış Ticaret Politikası Araçları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ticaretin nedenlerini ortaya koyabilmek
2) Uluslararası iktisat teorilerini ve temel kavramlarını anlamak ve tanımlayabilmek
3) Bu teorilerden hareketle günümüzdeki uluslararası ekonomik olayları analiz edebilmek
4) Geleneksel teorilerin kısıtlarını değerlendirebilmek
5) Ekonomik aktörlerin açık ekonomilerdeki rollerini açıklayabilmek
6) Uluslararası ticareti açıklayan teorileri karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek
7) Ülkelerarası ticaretin endüstriler-arası ve endüstri-içi ticaret şeklinde ortaya çıkan farklı yapısını ayırt edebilme
8) Yeni dış ticaret teorilerinin katkılarını tartışabilmek
9) Dış ticaret ve büyüme arasındaki teorik ilişkiye dayanarak dünya ticaret sistemini ve azgelişmiş ülkelerin yerini sorgulayabilmek
10) Alternatif ticaret politikalarının etkilerini kavrayabilmek
11) Ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde alternatif ticaret politikalarını karşılaştırabilmek ve tartışabilmek
12) Uluslararası ekonomik sorunları ve konuları değerlendirebilmek
13) Uluslararası iktisadi birleşmeleri anlayabilmek
14) Uluslararası ekonomik göstergeleri takip edebilmek ve yorumlayabilmek
15) Uluslararası iktisadın genel iktisat içindeki yerini ayırt edebilmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası İktisada Giriş İlgili bölüm Anlatım
2 Klasik Dış Ticaret Teorileri. Mutlak üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisİ İlgili bölüm Anlatım
3 Klasik Dış Ticaret Teorileri. Mutlak üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi İlgili bölüm Anlatım
4 Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri İlgili bölüm Anlatım
5 Faktör Donatımı Teoremi İlgili bölüm Anlatım
6 Yeni Dış Ticaret Teorileri İlgili bölüm Anlatım
7 Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri İlgili bölüm Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Dış ticaret Politikası İlgili bölüm Anlatım
10 Dış Ticaret Politikası Araçları: Tarifeler İlgili bölüm Anlatım
11 Diğer Dış Ticaret Politikası Araçları: Tarife Dışı Engeller İlgili bölüm Anlatım
12 Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi İlgili bölüm Anlatım
13 Avrupa Birliği İlgili bölüm Anlatım
14 Dünyadaki Ekonomik Gruplaşmalar: Avrupa Birliği Dışındakiler İlgili bölüm Anlatım
15 Genel Değerlendirme İlgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar