DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mathematical Methods in Economics ECOS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sanlı ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel tekniklerin iktisat biliminde kullanımını rahatça yapabilecek bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Matris cebiri, statik ve dinamik optimizasyon, karşılaştırmalı durağanlık analizi ve dinamik analizin (diferansiyel denklemler ve fark denklemleri) iktisat biliminin alt konularına mikro ve makro düzeyde uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat biliminde matematiksel analizi kavrayabilme
2) İktisat biliminde model oluşturabilme ve modeli analiz edebilme
3) Matematiksel analizin sonuçlarına bağlı olarak iktisat politikaları oluşturabilme
4) Ekonomik modellerin nasıl kurulacağını anlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
X
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
X
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
X
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
X
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
X
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
X
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
X
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
X
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
X
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri Anlatım, Problem Çözme
2 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri Anlatım, Problem Çözme
3 Karşılaştırmalı Durağanlık Analizleri Anlatım, Problem Çözme
4 Karşılaştırmalı Durağanlık Analizleri Anlatım, Problem Çözme
5 Karşılaştırmalı Durağanlık Analizleri Anlatım, Problem Çözme
6 Karşılaştırmalı Durağanlık Analizleri Anlatım, Problem Çözme
7 Statik ve Dinamik Optimizasyon Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatım, Problem Çözme
9 Statik ve Dinamik Optimizasyon Anlatım, Problem Çözme
10 Statik ve Dinamik Optimizasyon Anlatım, Problem Çözme
11 Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Anlatım, Problem Çözme
12 Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Anlatım, Problem Çözme
13 Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Anlatım, Problem Çözme
14 İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Anlatım, Problem Çözme
15 İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar