DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Economics I ECOS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu ekonomisi disiplinine giriş yaparak piyasa başarısızlıklarının nedenlerini mikro analiz yöntemiyle açıklamak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik Perspektiften Bakış, Kurumsalcı İktisat Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü, Piyasa Ekonomisin İşleyiş Modeli, Ekonomide Etkinlik ve Adalet Kavramları, Toplumsal Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi, Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Rolü, Kamu Malları, Dışsallıklar, Doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme, Ekonomide Gelir Dağılımı ve Gelirin Yeniden Dağılımı Politikaları, Vergilemede Adalet ve Etkinlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu ekonomisinin varlık nedenini anlamak
2) Piyasa başarısızlıklarını ortaya çıkaran nedenleri öğrenmek
3) Devletin ekonomiye müdahale nedenlerini kavramak
4) Türkiye'de devletin ekonomideki yerini ve özelleştirmelerin önemini kavramak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel Ve Analitik Bir Perspektiften Bakış Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
2 Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi Ve Büyüklüğü Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
3 Piyasa Ekonomisinin Etkinlik Modeli: Ekonomide Etkinlik Ve Adalet Kavramları Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
4 Toplumsal Fayda Ve Maliyetlerinin Ölçülmesi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
5 Kamu Malları I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
6 Kamu Malları II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
7 Dışsallıklar I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Dışsallıklar II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
10 Doğal Tekeller, Regülasyon Ve Özelleştirme I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
11 Doğal Tekeller, Regülasyon Ve Özelleştirme II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
12 Kamusal Seçiş Teorisi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
13 Ekonomide Gelir Dağılımı Ve Gelirin Yeniden Dağılımı Politikaları I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
14 Ekonomide Gelir Dağılımı Ve Gelirin Yeniden Dağılımı Politikaları II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
15 Vergielemede Adalet Ve Etkinlik Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar