DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enterpreneurship and Economy ECOS   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Bu nedenle derste özellikle modern girişimcinin işlevleri farklı şekillerde ortaya konulması, bu işlevler, üretimi organize etme ve sağlama, ürün çeşitliliği sağlama, istihdam yaratma, yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma, sermaye birikimi sağlama yöntemleri öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı, girişimciliğin ekonomideki rolü, ekonomik gelişmeye katkısı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişimciliği anlayacak ve tanımlayacak
2) Girişimcilik desteklerini öğrenecek
3) Girişimcilik türlerini öğrenecek
4) Politika önerisinde bulunacak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Ders kitabını okuma Anlatım
Ödev
2 Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Temeller Ders kitabını okuma
3 Girişimcilik Teorileri,Fonksiyonları, Türleri, Süreci Ders kitabını okuma
4 Girişimcilik Teorileri,Fonksiyonları, Türleri, Süreci Ders kitabını okuma
5 Girişimcilik Teorileri,Fonksiyonları, Türleri, Süreci Ders kitabını okuma
6 Girişimcilerin Ekonomideki Rolü Ders kitabını okuma
7 Girişimcilerin Ekonomideki Rolü Ders kitabını okuma
8 Ara Sınav Ders kitabını okuma
9 İş planı kavramı ve öğeleri: Yönetim planı, Üretim planı Ders kitabını okuma
10 İş planı kavramı ve öğeleri: Yönetim planı, Üretim planı Ders kitabını okuma
11 İş planı kavramı ve öğeleri: Yönetim planı, Üretim planı Ders kitabını okuma
12 İş Planı Yazma Çalışması Ders kitabını okuma
13 İş Planı Yazma Çalışması Ders kitabını okuma
14 İş Planı Yazma Çalışması Ders kitabını okuma
15 İş Planı Yazma Çalışması Ders kitabını okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar