DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
International Economics II ECOZ   302 6 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
TANER TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası iktisadın reel yönüyle ilgili resmi tamamlamak ve uluslararası ticaretin parasal yönünü teorileri ile analiz ederek, Türkiye'nin dış ticaret politikasını, döviz kuru politikalarını ve cari açık sorununu analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Dış Ödemeler Bilançosu-Döviz Piyasası Analizleri-Döviz Piyasası Analizleri ve Döviz Kurunu Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar-Dış Denkleşme- Ulusal Gelir Değişmeleri ve Öteki Mekanizmalar-Uluslararası Para Sistemi-Açık Ekonomilerde Para, Maliye ve Kur Politikası Analizleri- İç ve Dış Ekonomik Denge-Açık Ekonomilerde Toplam Talep ve Toplam Arz Modeli ile Makroekonomik Denge

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve ekonomik birleşmeleri anlayabilmek.
2) Avrupa Birliğinin kuruluş amaçlarını ortaya koyabilmek.
3) Türkiye'nin dış ticaret yapısını anlama ve analiz edebilme.
4) Ödemeler dengesini kavrayabilmek.
5) İç ve dış denkleşmenin ne olduğunu kavramak.
6) Döviz Piyasasını anlama ve döviz kuru sistemlerinin işleyişini kavrama
7) Farklı döviz kuru politikalarının etkilerini tartışabilme.
8) Uluslararası iktisatla bir ülkenin ekonomik kalkınması arasındaki ilişkiyi kurabilmek
9) Türkiye'nin cari açık sorununu, nedenleriyle analiz edebilmek.
10) Uluslararası para sistemini kavrayabilmek ve gelişimini tanımlayabilmek.
11) Uluslararası sermaye akımını yorumlayabilmek.
12) Uluslararası teknoloji transferi ve iş gücü akımlarının nedenleri ortaya koyabilme
13) Açık ekonomilerde makro ekonomik politika analizlerini inceleyebilmek.
14) Açık ekonomilerde makro ekonomik dengeyi anlamak.
15) Günümüz ekonomilerini yorumlayabilme.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dış Ödemeler Bilançosu İlgili bölüm Anlatım
2 Döviz Piyasası Analizleri İlgili bölüm Anlatım
3 Döviz kurları, Faiz oranları ve Faiz Paritesi İlgili bölüm Anlatım
4 Döviz Kuru teorileri İlgili bölüm Anlatım
5 Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi: Kur ve Fiyat Mekanizması İlgili bölüm Anlatım
6 Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi: Ulusal Gelir ve Diğer Mekanizmalar İlgili bölüm Anlatım
7 Dış Ticaret Politikaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi İlgili bölüm Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Uluslararası Para Sistemi Dünü ve Bugünü İlgili bölüm Anlatım
10 Uluslararası Bankacılık, Borçlar ve Riskler İlgili bölüm Anlatım
11 Uluslararası kuruluşlar: IMF, Dünya Bankası vd. İlgili bölüm Anlatım
12 Uluslararası İktisat ve Kalkınma İlgili bölüm Anlatım
13 Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politikalar İlgili bölüm Anlatım
14 Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politikalar İlgili bölüm Anlatım
15 Genel değerlendirme İlgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar