DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Monetary Theory ECOZ   304 6 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muammer TEKEOĞLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.İpek TEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Para ekonomisi yirminci yüzyılda önem kazanmış bir bilim alanıdır ve Makro Teorinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ayrıca, Makroekonomik Teorinin en karmaşık kısmını oluşturmaktadır. Bu bilim alanı Keynesçi ve Monetarist yaklaşımların şekillendirdiği bir alandır ve henüz tam olgunluğa eriştirilememiştir. Dersin içeriği de bu yöndeki tartışmaları ve analizleri kapsamaktadır. Para alanında kendini yetiştirecek öğrencinin bu dersin dışında finans ve bankacılık konularında da çalışması gerekmektedir. Ders, reel ekonomi parasal ekonomi ilişkilerinin temel bağlantılarını göstermeye çalışan bir nitelikte verilecektir.
Dersin İçeriği
Para teorisi, para miktarı tanımları, para talebi, arzı ve politikası, para ekolleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makroekonominin parasal çerçevesini anlar
2) Parasal çerçevenin makro istikrar açısından öneminin kavrar
3) Krizlerin parasal nedenleri ve para politiklarının işe yararlılığını analiz eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Para Teorisi ve Para Politikası Hakkında Açıklamalar, Paranın Fonksiyonları ve Özellikleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
2 Para Miktarı Tanımları, Likidite ve Kredi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
3 Para Rejimleri ve Temel İlkeler, Parasal Kesimin Finansal Sistem İçindeki Konumu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
4 Para Talebi Teorisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
5 Para Arzı Teorisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
6 Faiz Teorisi, Ödemeler Dengesi ve Para Miktarı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
7 Para Politikası Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Para Politikası (Devam) Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
10 Neo-Klasik Yaklaşımda Parasal Analiz, Keynes ve Keynescilerde Para Politikası Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
11 Keynesci Yaklaşıma Tepkiler ve Neo-Klasik Sentez Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
12 Genel Dengesizlik Yaklaşımı, Paracı Yaklaşım Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
13 Paracı Yaklaşım (Devam) Yeni Klasik Okul Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
14 Yeni Keynesciler, Avusturya Okulu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
15 Enflasyon Teorileri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar