DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Behavioral Economics ECOS   308 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ILDIRAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı iktisadın yeni ve hızlı büyüyen bir alanı olarak psikolojik motifler ekonomik modellere dahil etmeye girişen davranışsal iktisat ve iktisadi psikolojiyi kavranmasını sağlamaktır. Bu amaçla bireysel kararları açıklamakta davranışsal ve deneysel iktisattan kanıt ve teoriler incelenir ve deneysel iktisat yöntemini tanıtır.
Dersin İçeriği
Davranışsal iktisadın alanı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin davranışsal ve deneysel iktisada dair bir anlayış geliştirmelerini sağlar
2) İktisatta deneysel uygulamaların metodolojisini öğrenir
3) İktisatta yeni yöntem ve gelişen alt disiplinlere aşina hale gelir
4) Standart iktisat teorisinden sapmaları öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Davranışsal iktisadın alanı okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Standart iktisat teorisinden sapmalar: Rasyonelite ve ötesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Davranış motifleri olarak diğerkamlık,adalet,karşılıklılıkve utanç okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Standart iktisat teorisinden sapmalar: Rasyonelite ve ötesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Zaman tutarsız tercihler okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Referans bağımlılıkve kayıplardan kaçınma eğilimi okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Sınırlı rasyonalite okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sosyalkimlikler ve iktisadi davranışa yansımaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Belirsizlikaltında kararalma okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Davranışsal oyun teorisi okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Sosyal tercihler ve kollektifkatılım: Kamumalı deneyleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 İktisatta deneysel yöntem: Deneysel tasarım okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 İktisatta deneysely öntem: Deney verisinin analizi okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Sınıf deneyine bir uygulama-Sınıf deneyine bir uygulama okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar