DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Economic Policy ECOZ   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ILDIRAR
Dersi Verenler
TANER TURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iktisat politikasının kavramsalçerçevesi ile iktisadiyaklaşımların iktisat politikasına ilişkin görüşlerinin sunarakiktisadi sorunlar ile mücadelede iktisat politikasının etkinliğini araştırmaktır
Dersin İçeriği
Teorik ekonominin neden-sonuç ilişkisi yerine, geleceğin ekonomik olaylarını amaç-araç ilişkisi içinde ele almaktadır. Bu amaçla, ekonomik sistem, ekonomi politikası karar birimleri, ekonomi politikasında amaçlar, araçlar ve tanıdan tedaviye ekonomi politikası önlemleri inceleme konusu yapılıyor.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel iktisat politikası açısından yeni klasik ve yeni Keynesyen yaklaşımları karşılaştırır
2) İktisat politikası araçlarının iktisat politikası amaçlarını gerçekleştirmek üzere nasıl kullanılabileceğini anlar
3) Genel iktisat politikası açısından yeni klasik ve yeni Keynesyen yaklaşımları tanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi politikası kavramı, konusu, önem,, tarihi gelişimi ve ekonomi bilimi içindeki yeri. Ekonomi politikasında değer yargıları okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Ekonomik Sistem Ekonomik Düzen ve Ekonomi Politikası okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Ekonomik Sistem Ekonomik Düzen ve Ekonomi Politikası okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Ekonomi Politikasında Karar Birimleri ve İstek Oluşumu okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Ekonomi Politikasında Amaçlar okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Ekonomi Politikasında Amaçlar ( Devamı) okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Ekonomi Politikasında Amaçlar ( Devamı) okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Ekonomi Politikasında Araçlar ve Etkileri okuma Anlatım
10 Ekonomi Politikasında Araçlar ve Etkileri ( Devamı ) okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Ekonomi Politikasında Araçlar ve Etkileri ( Devamı ) okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Tanıdan Tedaviye Ekonomi Politikası okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Türkiye'nin Toplumsal Gelişim Süreci okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Türkiye'nin Toplumsal Gelişim Süreci okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Türkiye'nin Toplumsal Gelişim Süreci okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar