DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Macroeconomics III ECOS   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ILDIRAR
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makro ekonomiyle, geniş boyutlu ekonomivurgulanır. Ekonominin bir bütün olarakişleyişiyle ilgilidir. Makro ekonomi, toplam büyüklüklerin çözümlemesi ile ilgilenir ve ulusalgelir, toplam talep ve arz, fiyat değişim oranı, büyüme, işsizlikve parayla beraber ekonominin tümü üzerinde incelemeler yapar, ekonomikyaşamın devriakışına ilişkin sorularla uğraşır
Dersin İçeriği
Makro ekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi. İstihdam ve işsizlik. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi. Kamu sektörü ve milli gelir. Para arzı ve talebi. Enflasyon analizi. Makro ekonomi politikaları. Ekonomik büyüme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enflasyonist açık, deflasyonist açık, genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun dönem denge kavramlarını öğrenir
2) Keynesyen,paracı,yeni klasik ve yeni keynesyen makro teorileri arasındaki temel farkları öğrenir
3) Toplam talep-toplam arz çerçevesini kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro ekonominin tanımı ve kapsamı. okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Milli gelirin ölçülmesi. okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Milli gelirin ölçülmesi. okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Milli gelirin ölçülmesi. okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Milli gelirin ölçülmesi. okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi. okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi. okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 IS-LM Modeli okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 IS-LM Modeli okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Para ve MALİYE Politikaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Para ve MALİYE Politikaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 İşsizlik ve Enflasyon okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 İşsizlik ve Enflasyon okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 İşsizlik ve Enflasyon okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar