DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Foreign Trade and Exchange ECOS   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Harun BAL
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ticari liberalizasyon kapsamından dış ticaretin gelişimi, ulusal-uluslararası uygulama örnekleri, kambiyo uygulamaları kapsamında kullanılan ödeme şekilleri, finansman yöntemleri ile dış ticaret işlemlerine yardımcı olan kurum ve kuruluşlar hakkında kapsamlı bilgilerin öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Dış ticaret rejimleri, kambiyo rejimleri, kambiyo işlemlerinin dış ticarette kullanılması, Türkiye uygulaması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ticaretin gelişimi ve dinamiklerini öğrenir.
2) İktisat kuramında dış ticaret- büyüme ilişkisi ve dış ticaret politikalarının işleyiş mekanizmasını öğrenir.
3) Uluslararası ödeme araçları, kurlar ve döviz yönetimi politikalarını bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Ticaretin Gelişim Dinamikleri kaynak okuma Anlatım
2 Uluslararası Ticaret Ve Türkiye Ekonomisi kaynak okuma Anlatım
3 Uluslararasi Ticaret Ve Parasal Boyutu kaynak okuma Anlatım
4 İktisat Kuramında Dış Ticaret Büyüme İlişkisi Ve Dış Ticaret Politikası kaynak okuma Anlatım
5 Uluslararası Ödeme Vasıtaları, Kurlar Ve Döviz Yönetimi Politikaları kaynak okuma Anlatım
6 Mali Risk Yönetim Teknikleri kaynak okuma Anlatım
7 Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler (Vesaik) kaynak okuma Anlatım
10 Dış Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri kaynak okuma Anlatım
11 Dış Ticarette Kullanılan Temel Finansman Yöntemleri kaynak okuma Anlatım
12 Uluslararası Gözetme Şirketleri kaynak okuma Anlatım
13 Dış Ticaretle İlgili Temel Kurumsal Yapı: GATT ve WTO kaynak okuma Anlatım
14 Uluslararası Ticaret, Sözleşme Gerekliliği, Riskler Ve Tahkim kaynak okuma Anlatım
15 Dış Ticaret İşlemlerine Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar