DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
City and Regional Economics ECOS   405 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ILDIRAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bölgesel ekonomi, içinde ekonomik sistemlerin mekansal karakteristiği olabilecek bir çerçeve sunmaktadır. anlaşılacaktır . Ekonomik aktivitenin mekana dağılımını etkileyen faktörleri ve Ast dağılımının değiştiğini kabul ederseniz, bireyler için önemli sonuçlar doğuracaktır.
Dersin İçeriği
Bölgesel ekonominin tanımı,araçları ve amaçları, kent kuramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bölge kavramı ve bölge tanımının geçirdiği değişim sürecini analiz eder
2) Bölge planlama, bölgesel kalkınmaya yönelik teorik yaklaşımlar ve izlenen politikaları anlar
3) Üretim sektörlerinin tarihsel gelişimini analiz eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Bölgesel ekonominin tarihsel görünümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Bölgesel ekonomi teorileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Neoklasik bölgesel büyüme ve yerleşim teorileri, bölüm 1 okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Neoklasik bölgesel büyüme ve yerleşim teorileri, bölüm 2 okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Alternatif bölgesel büyüme ve yerleşim teorileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Bir bölgenin ekonomik temelinin hesaplanması okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Küreselleşmenin faktör hareketliliğine etkisi okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Sanayi dışılaştırma ve yeniden yapılanma okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Yığılma ve dağılma ekonomileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Bölgesel, bölgeler arası ve çok bölgeligirsi-çıktı hesaplamaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Bölgesel, bölgeler arası ve çok bölgeligirsi-çıktı hesaplamaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Bölgesel, bölgeler arası ve çok bölgeligirsi-çıktı hesaplamaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Bölgesel, bölgeler arası ve çok bölgeligirsi-çıktı hesaplamaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar