DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Game Theory ECOS   409 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sanlı ATEŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Oyun teorisine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı bilgiler vermek ve iktisat biliminde oyun teorisini kullanabilmek
Dersin İçeriği
Oyun Teorisinin Temel Kavramları, Oyun Teorisi Tekniklerinin İncelenmesi, Oyun Teorisinin İktisat Bilimine Uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oyun teorisi temel kavramlarını öğrenir.
2) Oyun teorisi tekniklerini öğrenir.
3) Oyun teorisini kullanarak iktisadi konularda analiz yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oyun Teorisinin Temel Kavramları Anlatım, Problem Çözme
2 Oyun Teorisinin Temel Kavramları Anlatım, Problem Çözme
3 Oyun Teorisinin Temel Kavramları Anlatım, Problem Çözme
4 Oyun Teorisi Teknikleri Anlatım, Problem Çözme
5 Oyun Teorisi Teknikleri Anlatım, Problem Çözme
6 Oyun Teorisi Teknikleri Anlatım, Problem Çözme
7 Oyun Teorisi Teknikleri Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Oyun Teorisi Tekniklerinin Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
10 Oyun Teorisi Tekniklerinin Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
11 Oyun Teorisi Tekniklerinin İktisat Biliminde Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
12 Oyun Teorisi Tekniklerinin İktisat Biliminde Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
13 Oyun Teorisi Tekniklerinin İktisat Biliminde Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
14 Oyun Teorisi Tekniklerinin İktisat Biliminde Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
15 Oyun Teorisi Tekniklerinin İktisat Biliminde Uygulanması Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar