DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turkish Economy ECOZ   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye ekonomisinin,tarihsel ve yapısal ögeleriyle bir bütünlük içinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin iktisat tarihi, ekonomi politikalarındaki dönüşümle belirlenen dönemler bazında; toplumsal gelişme, ulusal gelir,bölüşüm, genel denge,dünya ekonomisi ile ilişkiler, sosyoekonomik makro göstergelerle incelenmektedir.
Dersin İçeriği
Osmanlı Ekonomisinden Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisine Geçiş-1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm- Devletçilik dönemi- 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm-1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi-Kalkınma Planları-1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm-Güncel Ekonomik Veriler Işığında Türkiye Ekonomisine Genel Bakış

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilmek
2) Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilmek
3) İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilmek
4) Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilmek
5) Türkiye ekonomisinin dönemler arasındaki farklılıklarını ayırt edebilmek
6) Türkiye de 1980 yılında yaşanan dönüşümü tüm yönleriyle, nedenleri ve sonuçları ekseninde tartışabilmek
7) Türkiye ekonomisini ulusal ve uluslararası gelişmeler kapsamında değerlendirebilmek
8) Türkiye ekonomisini bölgelerin sosyo-iktisadi dinamikleri ile birlikte değerlendirebilmek
9) Planlı kalkınma modeli uygulamasının nedenlerini, koşullarını ve sonuçlarını değerlendirebilmek
10) Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerin neden sonuçlarını analiz edebilmek
11) Reel ve mali sektörler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirebilmek
12) Türkiye'de kamu sektörünün ekonomideki yerini anlayabilmek
13) Türkiye Ekonomisinin potansiyelini, fırsat ve sorunlarını analiz edebilmek
14) Makroekonomik göstergelerin anlamlarını ve bu göstergelerdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek
15) Türkiye ekonomisinin sektörel analizini yaparak, sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantıları ayırt edebilmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Kalan Ekonomik Yapı İlgili Bölüm Anlatım
2 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Yılları İlgili Bölüm Anlatım
3 1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm İlgili Bölüm Anlatım
4 Devletçilik Dönemi, Sermaye Birikimi Kaynakları İlgili Bölüm Anlatım
5 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm İlgili Bölüm Anlatım
6 Savaş Sonrası Dönemde Sermaye Birikimi ve Sektörel Gelişmeler İlgili Bölüm Anlatım
7 1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi İlgili Bölüm Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Kalkınma Planları İlgili Bölüm Anlatım
10 1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm İlgili Bölüm Anlatım
11 1980 Sonrası Para Politikası İlgili Bölüm Anlatım
12 1980 Sonrası Kamu Kesimi İlgili Bölüm Anlatım
13 Sektörel Gelişmeler İlgili Bölüm Anlatım
14 Güncel Ekonomik Veriler Işığında Türkiye Ekonomisine Genel Bakış İlgili Bölüm Anlatım
15 Genel Değerlendirme İlgili Bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar