DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Graduation Project ECOZ   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Arş.Gör.İpek TEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, bitirme konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve bitirme çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma planlama, araştırma yapma, veri toplama ve analiz, çıktıların yazılması, yazım teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışacağı konu alanını belirler. Belirlediği alanla ilgili kaynakları inceler.
2) Kaynakları inceleme sonucunda konuyu hangi değişkenler açısından ele alacağını belirler. .
3) Araştırma problemini belirler.
4) Araştırma problemiyle ilgili dergi, kitap vb kaynaklardan yararlanarak giriş kısmını yazar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ile teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Ödev
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
3 İktisat alanıyla ilgili ulaşılan, konu ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
4 İktisat alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma probleminin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Örneklemin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Ana çalışmaya geçmeden önce ön çalışma yapılması. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Ön çalışmanın değerlendirilmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar