DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Microeconomics III ECOS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ILDIRAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroekonomi, ekonomik eğilimlerin çalışılması ya da bireylerin belirli seçimler yapması veya üretim faktörlerinin ne zaman değişmesi durumunda muhtemel olanın araştırılmasıdır. Bireysel aktörler genellikle alıcılar, satıcılar ve işletme sahipleri gibi mikro ekonomi alt gruplarına ayrılır.
Dersin İçeriği
Tam Rekabet Piyasasının İşleyişi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin amacı; Mikro iktisat 1 dersinin devamı olarak; eksik rekabet piyasalarını tanıma, bu piyasalarda üretim ve fiyatlama politikalarını anlar
2) Piyasalarda uygulanacak iktisat politikaları araçlarını öğrenir; faktör piyasalarını anlar, yatırım ve sermaye piyasaları ile zaman kavramının bu piyasalardaki önemi kavrar
3) Tam rekabet piyasalarından sapmaları anlar ve bu sapmaların düzeltilme tekniklerini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tam Rekabet Piyasasının İşleyişi okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Tam Rekabet Piyasasının İşleyişi okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Tüketici Davranışları ve Talep okuma Anlatım
4 Üretim Teknolojisi ve Maliyetler okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Tam Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Monopolde Üretim ve Fiyatlandırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Monopolcü Rekabette Üretim ve Fiyatlandırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Oligopolde Üretim ve Fiyatlandırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Faktör Piyasasında Fiyatlandırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Tam Rekabette Emek Piyasası ve Ücret okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Genel Denge Analizi okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Genel Denge Analizi okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Piyasa Başarısızlıkları okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar