DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Comparative World Economy ECOS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya Ekonomisindeki gelişmeleri tarihsel bir yaklaşımla inceleyerek öğrencinin dünya ekonomisindeki günümüzdeki ve gelecekteki gelişmeleri öngörerek analiz edebilme yeteneğine kavuşturulması
Dersin İçeriği
Dünya Ekonomisinin tarihsel süreçteki genel trendlerini ortaya koyarak; ticaret, finans ve üretim odaklı analizlerinin yapılması ve yansımaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklar
2) Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtir
3) Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi Tanımı ve Değişen Dünya Ekonomisinde Gelişen Trendler Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
2 Piyasa Kapitalizmi, Marksizm ve Sosyalizm, İslami Ekonomiler ve Diğer bölge ekonomileri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
3 Amerika Ekonomisi: Piyasa Kapitalizmi Lideri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
4 Japonya Ekonomisi: Planlı piyasa ekonomisi ve geleneksel elementler Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
5 Fransa Dosyası: Yön Gösteren Planlama Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
6 İsveç Ekonomisi: Kriz, reform ve sosyal piyasa refah durumu Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
7 Almanyanın birleşmesi ve Avrupanın birleşmesi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Eski Sovyetler Birliği ve Rusyanın ekonomik dönüşümü Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
10 Polonya Ekonomisi ve Macaristan Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
11 Yugoslavya ve Slovenya Ekonomisi: İşçi yönetiminde Piyasa Sosyalizmi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
12 Çin Sosyalist Piyasa Ekonomisi ve Hindistan Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
13 İran Yeni Geleneksel İslam Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
14 Meksika Ekonomisinin dönüşümü ve reformu Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
15 Kuzey ve Güney Kore Ekonomileri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar