DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistics I ECMZ   205 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste toplanan verinin grafiksel ve betimsel yöntemlerle analiz edilip yorumlanması ile olasılık, rasgele değişkenler ve bazı özel dağılımlar hakkında temel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste veri analizinin önemi, verinin nasıl analiz edilip sonuçların nasıl yorumlanacağı, temel olasılık kuralları, rasgele değişkenler ile onların gerçek hayattaki kullanımını, bazı özel kesikli (Bernoulli, Binom, Poisson vb.) ve sürekli (normal ve standart normal dağılım) rasgele değişkenler konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiğin Sosyal Bilimlerdeki önemini tanımlar
2) Veriyi grafiklerle analiz eder
3) Veriyi nümerik ölçülerle özetler
4) Analiz sonuçlarını yorumlar
5) Olasılık kavramını ve gerçek hayattaki kullanımını tanımlar
6) Rasgele değişkenleri tanımlar ve analiz eder
7) Kesikli ve sürekli rasgele değişken arasındaki farkı tanımlar
8) Özel kesikli ve sürekli dağılımları ayırt eder ve bu dağılımların temel özelliklerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistik ve bazı temel kavramlar Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
3 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
4 Merkezsel eğilim ölçüleri (Ortalama, medyan ve mod) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Merkezsel eğilim ölçüleri (Harmonik ve geometrik ortalama, eğilim ölçülerinin karşılaştırılması) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Merkezsel eğilim ölçüleri (Gruplandırılmış veri için ortalama, medyan, mod) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
7 Dağılış ölçüleri (Açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans ve standart sapma, değişim katsayısı) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav
9 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
10 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Rastgele değişkenler (Kesikli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Rastgele değişkenler (Sürekli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Bernoulli, Binom, Geometrik) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Problem Çözme
14 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Poisson, Düzgün) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Problem Çözme
15 Bazı önemli sürekli dağılımlar (Normal ve standart normal, Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel dağılım) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar