DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Finance I IPFZ   201 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLTER ÜNLÜKAPLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu ekonomisi disiplinine giriş yaparak piyasa başarısızlıklarının nedenlerini mikro analiz yöntemiyle açıklamak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik Perspektiften Bakış, Kurumsalcı İktisat, Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü, Piyasa Ekonomisin İşleyiş Modeli, Ekonomide Etkinlik ve Adalet Kavramları, Toplumsal Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi, Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Rolü, Kamu Malları, Dışsallıklar, Doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme, Ekonomide Gelir Dağılımı ve Gelirin Yeniden Dağılımı Politikaları, Vergilemede Adalet ve Etkinliği içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu ekonomisinin varlık nedenini anlar.
2) Piyasa başarısızlıklarını ortaya çıkaran nedenleri öğrenir.
3) Devletin ekonomiye müdahale nedenlerini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 KAMU EKONOMİSİNİN PERSPEKTİFİ gelenksel öğrenme methodları
2 KAMU KESİMİNİN YAPISI, BİLEŞİMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ gelenksel öğrenme methodları
3 EŞİTLİK VE ETKİNLİL gelenksel öğrenme methodları
4 FAYDA MALİYET ANALİZİ gelenksel öğrenme methodları
5 KAMUSAL MALLAR I gelenksel öğrenme methodları
6 KAMUSAL MALLAR II gelenksel öğrenme methodları
7 DIŞSALLIKLAR I gelenksel öğrenme methodları
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 DIŞSALLIKLAR II gelenksel öğrenme methodları
10 DOĞAL TEKELLER, REGÜLASYAN VE ÖZELLEŞTİRME I gelenksel öğrenme methodları
11 DOĞAL TEKELLER, REGÜLASYAN VE ÖZELLEŞTİRME II gelenksel öğrenme methodları
12 KAMUSAL SEÇİŞ TEORİSİ gelenksel öğrenme methodları
13 GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI I gelenksel öğrenme methodları
14 GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI II gelenksel öğrenme methodları
15 VERGİLEMEDE ADALET VE ETKİNLİK gelenksel öğrenme methodları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar