DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Finance II IPFZ   202 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLTER ÜNLÜKAPLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelir kavramını tanıyarak, gelir dağılımı ve vergileme konusundaki temel teorileri ele almak dersin ana amacıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, Vergilerin Ekonomik Analizi, Gelir Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Gelir Vergisinin Tasarruf Arzusu, Meslek Seçimi Ve İşgücü Mobilitesi Üzerindeki Etkileri, Gelir Vergisinin Ekonomik Büyüme Ve İstikrar Üzerindeki Etkileri, Gelir Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Gelir Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: Ölçüm Ve Öneriler, Kurumlar Vergisinin Ekonomik Analizi Harcama Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi, Katma Değer Vergisinin Ekonomik Etkileri, Özel Tüketim Vergisi Ve Gümrük Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelir dağılımı kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2) Vergileme türlerini öğrenir.
3) Öğrenilen yeni kavramlarla birlikte Türkiye ve Dünya ekonomisi üzerinde düşünebilme yeteneği kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GELİRİN TANIMI Anlatım, sunum, tartışma
2 GELİR VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Anlatım, sunum, tartışma
3 GELİR VERGİSİNİN ÖZELLİKLERİ Anlatım, sunum, tartışma
4 GELİR VERGİSİNİN KAYNAK DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Anlatım, sunum, tartışma
5 GELİR VERGİSİNİN TASARRUF ARZUSU, MESLEK SEÇİMİ VE İŞGÜCÜ MOBİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Anlatım, sunum, tartışma
6 GELİR VERGİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİKRAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Anlatım, sunum, tartışma
7 GELİR VERGİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİKRAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Anlatım, sunum, tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 GELİR VERGİSİNİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE ÖNERİLER Anlatım, sunum, tartışma
10 KURUMLAR VERGİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ Anlatım, sunum, tartışma
11 HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK ANALİZİ Anlatım, sunum, tartışma
12 KATMA DEĞER VERGİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİ Anlatım, sunum, tartışma
13 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE GÜMRÜK VERGİSİ I Anlatım, sunum, tartışma
14 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE GÜMRÜK VERGİSİ II Anlatım, sunum, tartışma
15 SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK ANALİZİ Anlatım, sunum, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar