DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistics II ECMZ   206 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı örneklem verisini kullanarak kitle parametre ya da parametrelerinin nasıl tahmin edileceği ve bunlarla ilgili testlerin nasıl yapılacağı bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste örnekleme dağılımları, tek ve iki kitle için hipotez testleri ve güven aralıkları, ki-kare bağımsızlık testi ve basit doğrusal regresyon modeli konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örnekleme dağılımlarını tanımlar
2) İstatistiksel hipotezleri kurar
3) Tahmin edicileri tanımlar ve özelliklerini ayırt eder
4) Hipotez testindeki hata tiplerini ayırt eder
5) Tek yığın parametresi ile ilgili hipotezleri test eder
6) İki yığın parametresi ile ilgili hipotezleri test eder
7) Tek yığın parametresi için aralık tahmini yapar
8) İki yığın parametresi farkı için aralık tahmini yapar
9) Kategorik değişkenlerin bağımsızlığını ki-kare testi ile test eder
10) Sürekli iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını hesaplar ve yorumlar
11) Basit doğrusal regresyon modeli parametrelerini tahmin edip yorumlar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme dağılımı Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
2 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
3 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Ödev
4 Hipotez testi ve hata tipleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
5 Tek yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
6 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav
9 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
15 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar