DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Environmental Economics and Fiscal Policies IPFS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi Büyümenin teorik çerçevesi ve iktisadi büyüme kavramının dayandığı kavramsal ve düşünsel yapının gelişim sürecinin incelenecek olup, İktisadi büyümede ortaya çıkan teorik ve kavramsal farklılıkları iktisattaki farklı yönelimle odağında öğrenilerek ortaya çıkan iktisadi büyüme krizlerinin irdelenebilme yeteneğinin oluşturulması.
Dersin İçeriği
Az gelişmiş ülkelerin özellikleri, Ekonomik kalkınmanın genel analizi, İktisadi kaynakların dağıtımı, Teknolojik tercihler, Nüfusun etkisi, Az gelişmişlik teorileri, Büyüme ve gelişme teorileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal kaynaklar ve çevre kavramları ile ekonomi ilişkisini öğrenebilmek
2) Çevre sorunlarının nasıl ortaya çıktığını ve nedenlerini öğrenebilmek
3) Doğal kaynaklar ve çevrenin ekonomik analizini öğrenebilmek
4) Doğal kaynaklar ve çevrenin ekonomik analizi ve piyasa başarısızlıklarını öğrenebilmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi, Kavramsal Çerçeve Ders kitabını okuma
2 Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi, Kavramsal Çerçeve Ders kitabını okuma
3 Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı ve Nedenleri Ders kitabını okuma
4 Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı ve Nedenleri Ders kitabını okuma
5 Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi Ders kitabını okuma
6 Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi Ders kitabını okuma
7 Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi: Piyasa Başarısızlıkları Ders kitabını okuma
8 Ara Sınav Ders kitabını okuma
9 Çevre Sorunlarına Çözüm Alternatifleri: Yasal ve Piyasa Temelli Çözümler Ders kitabını okuma
10 Çevre Sorunlarına Çözüm Alternatifleri: Yasal ve Piyasa Temelli Çözümler Ders kitabını okuma
11 Sürdürülebilir Kalkınma Ders kitabını okuma
12 Sürdürülebilir Kalkınma Ders kitabını okuma
13 Çevre Ekonomisine Makro Ekonomik Yaklaşım, Çevre Politikası ve Yönetimi Ders kitabını okuma
14 Çevre Ekonomisine Makro Ekonomik Yaklaşım, Çevre Politikası ve Yönetimi Ders kitabını okuma
15 Avrupa Birliği Çevre Politikası Ders kitabını okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar