DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tax Law IPFS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
ALİ SERDAR AKSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yürürlükte bulunan vergilerin tabi olduğu usul hükümlerine hakimiyeti sağlamak
Dersin İçeriği
Vergi hukukunun usule ilişkin hükümleri bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) vergi hukukunun kapsamını ve diğer hukuk dalları ile ilişkisini açıklar
2) vergi hukukunun kaynaklarını bilir
3) mükellef, vergi sorumlusu ve mükellefin ödevlerini açıklar
4) vergi denetim yöntemlerini açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 vergi hukuku ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi okuma-anlama
2 vergi hukukunun kaynakları okuma-anlama
3 mükellef ve vergi sorumlusu okuma-anlama
4 vergi hukukunda süreler okuma-anlama
5 mükellefin ödevleri ve vergi denetimi okuma-anlama
6 vergilendirme süreci-tarh ve tebliğ okuma-anlama
7 vergilendirme süreci-tahakkuk ve tahsil okuma-anlama
8 Ara Sınav
9 vergi borcunu ortadan kaldıran haller okuma-anlama
10 vergi kabahatleri ve cezaları okuma-anlama
11 vergi suçları ve cezaları okuma-anlama
12 vergi cezalarını hafifleten ve ortadan kaldıran haller okuma-anlama
13 vergi uyuşmazlıkları okuma-anlama
14 vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları okuma-anlama
15 vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolları okuma-anlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar