DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Principles of Marketing BUSS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET ALİ BURAK NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurlarını içeren stratejik pazarlama planının öğrenilmesini sağlamak, pazarlamanın toplum içindeki rolünü anlatmak ve stratejik pazarlama planlarında tüketicilerin neden dikkate alındığını açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, pazarlamanın tanımı, stratejik pazarlama planı, pazarlama çevresi, pazar bölümlendirmesi, pazar hedefleme ve konumlandırma, pazarlama araştırması, örgütsel pazarlar ve tüketici davranışları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama kararlarını etkileyebilecek çevresel faktörleri belirleyebilir, stratejik pazarlama planı geliştirebilir ve uygulayabilir.
2) Pazarlama araştırmasının temellerini öğrenebilir.
3) Tüketici davranışları, karar verme mekanizmaları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri öğrenir.
4) Örgütsel pazarların özellikleri ve endüstriyel satın alma davranışının özelliklerini kavrar.
5) Etkin pazar bölümlemesinin esasları ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern Organizasyonlarda Pazarlama İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
2 Pazarlama Planı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama Çevresi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
4 Tüketiciyi Anlama İlgili bölümleri okuma
5 Örgütsel Satın Alma Davranışını Anlama İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
6 Pazarlama Etiği ve Kurumsal Sorumluluk İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
7 Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Pazar Bölümleme ve Konumlandırma İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
10 Ürün Yönetimi: Marka ve Kurumsal Kimlik Yönetimi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
11 Ürün Yönetimi:Ürün Yaşam Eğrisi, Ürün Geliştirme Stratejileri İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
12 Yeni Ürün Geliştirme İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
13 Sunumlar Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
14 Sunumlar Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
15 Sunumlar Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar