DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Corporate Finance BUSS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, işletme finansının temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, finansal tabloları okuma, finansal analiz, finans matematiği öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oran yöntemi ile analiz yapar
2) Kara geçiş noktasını hesaplar.
3) Kaldıraç derecesi hesaplar.
4) Paranın zaman değerini hesaplar.
5) Sermaye maliyeti hesaplar.
6) Sermaye bütçelemesi tekniklerini tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal analize giriş Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Finansal analiz 1 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Finansal analiz 2 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
4 Finansal analiz 3 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
5 Finansal analiz 4 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
6 Kara geçiş analizi Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
7 Kaldıraç analizi Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Paranın zaman değeri 1 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
10 Paranın zaman değeri 2 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
11 Paranın zaman değeri 3 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
12 Paranın zaman değeri 4 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
13 Sermaye bütçelemesi 1 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
14 Sermaye bütçelemesi 1 Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Sermaye maliyeti Finansal Yönetim kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar