DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Local Government IPFS   403 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerel yönetimlere ilişkin teori ve Türkiye uygulaması hakkında güncel bilgilerin sunularak, kamu yönetimi yapısı içinde yerel yönetimlerin rolü, işleyişi ve önemi hakkında öğrencilerin temel bir bilgi seviyesine ulaşmalarını ve tartışma yeteneği kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Yerel Yönetim Kavramı, Yerel Yönetimlerin Nitelikleri, Yerel Yönetimlerin Görev Ve Yetkileri, Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği, Yerel Yönetimler Maliyesi, Yerel Yönetimlere Halkın Katılımı, Yerel Yönetimlerin İdari Ve Mali Denetimi, Yerel Yönetim Teşkilatı ve Personeli ile yerel yönetim organlarının seçimi organlık ve üyelik sıfatlarını kazanmaları ve kaybetmeleri hakkında bilgi verilir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerel yönetimler alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir.
2) Yerel yönetimler alanında ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip eder.
3) Yerel, bölgesel, ulusal gelişmeleri kavrayarak bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişkiler kurar.
4) Alanında öğrendiği kavram ve yaklaşımları yorumlama, analiz etme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerel Yönetim Kavramı Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
2 Yerel Yönetimlerin Nitelikleri Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
3 Yerel Yönetimlerin Görev Ve Yetkileri Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
4 Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
5 Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
6 Yerel Yönetimlere Halkın Katılımı Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
7 Yerel Yönetimlere Halkın Katılımı Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yerel Yönetimlerin İdari Ve Mali Denetimi Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
10 Yerel Yönetimlerin İdari Ve Mali Denetimi Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
11 Yerel Yönetim Teşkilatı ve Personeli Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
12 Yerel Yönetim Teşkilatı ve Personeli ile yerel yönetim organlarının seçimi Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
13 Yerel Yönetim Teşkilatı ve Personeli ile yerel yönetim organlarının seçimi Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
14 Yerel yönetim organlarının üyelikleri Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
15 Yerel yönetim organlarının üyelikleri Ders Anlatımı, Yardımcı Kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar