DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Human Resource Management BUSS   415 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahattin KARADEMİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİLKSUN DİDEM ÜLBEĞİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere insan kaynakları (İK) yönetimi fonksiyonlarını açıklayarak etkili (İK) yönetimi için alt kavramsal becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Analizi ve Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Başvurularının Toplanması ve Personel Seçimi, İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi, Kariyer Planlaması, Performans Değerleme, İş Değerlemesi, Ücret Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) IKY kavram ve esaslarını tanımlar
2) İş analizi ve tasarımını açıklar
3) Oryantasyon, personel eğitimi ve kariyer planlamasını açıklar
4) Performans değerleme ve iş değerlemeyi tanımlamak ve yöntemlerini açıklar
5) İşçi ve sendika ilişkilerinin doğasını açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan kaynakları yönetiminin temelleri Human Resources and Personnel Management (p. 2-113 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 İş analizi ve tasarımı Human Resources and Personnel Management (p. 114-153) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 İnsan kaynakları planlaması Human Resources and Personnel Management (p. 154-180 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 İşe alma Human Resources and Personnel Management (p. 181-212 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Personel seçimi Human Resources and Personnel Management (p. 213-247 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Oryantasyon Human Resources and Personnel Management (p. 248-308) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Performans değerleme Human Resources and Personnel Management (p. 340-375 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kariyer yönetimi Human Resources and Personnel Management (p. 309-339  Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Ücret yönetimi Human Resources and Personnel Management (p. 376-463 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Çalışan sağlığı ve güvenliği Human Resources and Personnel Management (p. 464-495 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Sendika ilişkileri Human Resources and Personnel Management (p. 496-557 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Uluslararası insan kaynakları yönetimi Human Resources and Personnel Management (p. 575-580 ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Genel değerlendirme Genel değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar