DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometrics I ECMZ   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin analizinde ekonometrininin kullanımı ile ilgili teorik donanımın sağlanması. Bu amaçla ekonometrik tanım ve kavramların anlaşılması ekonometri ile ilgili istatistiki çözümlemelerin yapılmas ve bunların yorumlanması.
Dersin İçeriği
Regresyon kavramı, iki değişkenli regresyon ve EKK tahmin yöntemi, klasik doğrusal regresyon modeli varsayımları, iki değişkenli ve çok değişkenli regresyon modeli tahmin ve çıkarsama, kukla değişkenli regresyon, klasik model varsayımlarının ihlali ve sonuçları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Regresyon kavramını açıklanması
2) İki değişkenli regresyonu tanımlanması ve EKK tahmin yöntemini uygulanması
3) İki-değişkenli regresyon modeli ile ilgili istatistiksel çıkarsamaların yapılması
4) Regresyon modelleri ile iligili farklı fonksiyonel biçimlerin açıklanması
5) Çok değişkenli regresyon modelinin tanımlanması ve istatistiksel çıkarsama
6) Kukla değişken modellerinin tanımı, tahmini ve istatiksel çıkarsamalar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Regresyon kavramının içeriği ve temel bilgilier Kaynak okuma Anlatım
2 İki değişkenli regresyon tahminine giriş Kaynak okuma Anlatım
3 EKK tahmin yönteminin içeriği, varsayımları ve uygulanması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 EKK tahmin edicilerin özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 İki-değişkenli regresyonda güven aralığı tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İki-değişkenli regresyonda hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Regresyon modellerinin fongsiyonel formları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınavı İşlenmiş konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Çok değişkenli regresyon analizine giriş Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çok değişkenli regresyonda tahmin sorunu Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çok değişkenli regresyonda güven aralığı ve hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kısıtlanmış EKK yöntemi: doğrusal eşitlik kıstlarının test edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Regresyon modlellerinin yapısal istikrar testi: Chow test yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kukla değişken regresyon modellerine giriş ve ANOVA modeli Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 ANCOVA modelleri, kukla değişkenli yapısal istikrar testi ve mevsimsel kukla değişkenler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönemsonu Sınavı Tüm ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar